Ve čtvrtek 17. března se sešli v aule naší školy studenti, kteří mají talent reprodukovat psaný text trochu jinak, než je u dnešní mládeže obvyklé. Konalo se totiž školní kolo soutěže v uměleckém přednesu.
Texty zde zazněly opravdu různé. Studentky 1. A např. přednesly středověký Proglas, zazněly zde básně K. J. Erbena, J. Seiferta, E. Frynty a dalších.
Nejvíce však porotu a zároveň také diváky zaujali tito soutěžící:

1. místo a cenu diváků získal Filip Vahala, 2. B – text L. Aškenazy – Pravda
2. místo získala Marie Kašpárková, 2. B – text R. Rolland – Petr a Lucie
3. místo získala Denisa Vágnerová, 4. G – text K. J. Erben – Polednice

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme!
Za komisi českého jazyka a literatury Liběna Šilarová