Páteční večer připomněl všem žákům čtvrtých ročníků, že se jejich závěrečná zkouška neodvratně blíží. Na přiložených fotkách a videích je však vidět, že si maturanti a jejich třídní učitelé večer užili a případné obavy ze zkoušky umně skryli. Věříme, že jim úsměvy ve tvářích vydrží co nejdéle.

Videa z šerpování jednotlivých tříd