Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se v budově Gymnázia a SPŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm setkali mladí nadějní vědci a technici našeho okresu, kteří během roku vytvářeli inovativní, podnětné a praktické práce, které byly hodny postupu do okresního kola 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Pětičlenná porota zkoumala zpracování odborné práce, prezentaci a obhajobu tématu, ale i praktický význam pro společnost.

Je úžasné vědět, že na naší škole máme žáky, kteří dokáží okres přesvědčit o svých kvalitách a dovednostech. Letos jsme vyslali do soutěže dvě práce a obě se staly pracemi vítěznými. Nyní žáky čeká těžký oříšek v podobě krajského kola, které v loňském roce vyhrál náš absolvent Filip Čejka. Pochvalu za vzornou reprezentaci školy, výdrž, vědecký přístup si tak zaslouží Martina Černochová (3A), Šimon Pacola (6G) a Milan Ridzák (5G) s prací „Jak je příjemné lehnout si do trávy aneb výskyt a promořenost klíšťové populace v oblasti Skalek v Novém Jičíně“ a také Petr Kunčík (5G) a Radomír Macíček (5G) s prací „Přenos informací viditelným světlem“.

Jejich tvrdá dřina je mimo jiné spojena s pomocí odborných konzultantů, kterými jsou Mgr. Michal Dudka a Mgr. Dalibor Vahala. Nesmíme opomenout finanční nároky na laboratorní analýzy, které pokryla společnost Agel, a.s., která byla navíc aktivně nápomocna s řešením technických problémů. Žáci také nezapomněli poděkovat i před komisí svým učitelům (Tomáš Sedoník, Radovan Jansa, Kateřina Riedlová), kteří je motivovali a byli nápomocni různými radami. Kromě přání úspěchu v krajském kole také věříme, že se najdou další žáci s tématy, kterými ohromí odbornou vědeckou společnost a budou úspěšně reprezentovat naši školu.

Patrik Kočí, předseda poroty okresního kola Středoškolské odborné činnosti