Ve dnech 14. a 15. dubna se dvě družstva z naší školy zúčastnila krajského kola Ekologické olympiády, která se letos konala v Moravskoslezském kraji poprvé a to pod záštitou ČSOP.
Začátek soutěže proběhl na frýdeckém zámku, kde studenti řešili dvě úlohy – test a úpravu nepravdivého textu. Poté se přesunuli do rekreačního střediska Palkovické hůrky, kde je čekaly mnohem náročnější úlohy. Hned po obědě to bylo poznávání přírodnin přímo v terénu, které bohužel ztěžovalo velmi nevlídné počasí. Do odpoledne se vešla ještě přednáška na téma Sportování v přírodě. Večer se družstva představila krátkou recesní scénkou, a potom až do pozdních večerních hodin zpracovávala projekt „Areál snů“. Druhý den byla obhajoba tohoto projektu a tvorba upomínkového předmětu z přírodního materiálu. Po obědě jsme napjatě očekávali vyhlášení výsledků soutěže. Po poměrně velkých zmatcích jsme se dozvěděli, že naše družstva se umístila takto: Družstvo s číslem 7 Lujza Perstická, Lucie Zajacová a Radek Škrabal na 10. místě a družstvo s číslem 17 Denisa Vágnerová, Klára Turská a Šimon Hanzelka na 13. místě. Všichni účastníci si také odnesli účastnický list a každé družstvo i knihu o přírodě a krajině.
Jiřina Drábová, metodik EVVO