Dovolujeme si informovat všechny zákonné zástupce uchazečů o studium na naší škole, že by v těchto dnech měli obdržet informace o přijímacím řízení. Pokud jste nedopatřením neobdrželi žádnou písemnou či elektronickou korespondenci týkající se přijímacího řízení, obraťte se na sekretariát školy nebo zástupce ředitele Zdeňka Mana.

  • 31. 3. 2016 – uchazečům, kteří konají přijímací zkoušky na naší škole, byla odeslána elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám s registračním číslem (pozvánku si vytiskněte a přineste ke zkouškám)
  • 6. 4. 2016 – účastníkům přípravných kurzů, kteří konají přijímací zkoušky na naší škole, byla předána písemná pozvánka s informacemi o přijímacím řízení
  • 6. 4. 2016 – účastníkům přípravných kurzů, kteří konají přijímací zkoušky na jiné škole, byly předány informace o přijímacím řízení a sděleno registrační číslo
  • 7. 4. 2016 – všem ostatním účastníkům byly distribuovány pozvánky a/nebo informace o přijímacím řízení.