Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia byly zveřejněny dne 22. dubna 2016 v 10:20, výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia byly zveřejněny dne 22. dubna 2016 v 13:40. Seznam přijatých uchazečů do obou oborů je zveřejněn na stránkách školy a na vývěsce. Nepřijatým uchazečům dnes byla poštou odeslána rozhodnutí s instrukcemi pro případné odvolání.
Omlouváme se za komplikace s nefunkčností stránek v průběhu dopoledne.