Letošní maturitní týden byl zakončen trochu netradičně, jelikož se v pátek na naší škole zase po roce pořádal Gympl Cup. Celkově se akce velmi vydařila, k tomu nám i počasí přálo, takže se nakonec mohlo konat všech šest disciplín, které připravili členové školního parlamentu. Celý den probíhal bez jakýchkoli komplikací, jenom se spoustou zábavy. Vyhlášení Gympl Cupu bylo před školou a vítězem se stala třída 3.B, na druhém místě se umístila 3.A a na třetím místě 2.A, loňský vítěz. Zároveň nám byl představen budoucí nový předseda školního parlamentu, kterým bude Jakub Kyška z 1.A.
Adéla Mičková, 1.B