Koncem dubna proběhlo ve Středisku volného času Ostrčilová v Ostravě krajské kolo fyzikální olympiády, do kterého za naši školu postoupili v kategorii B Filip Mitan, Růžena Bednářová, Linda Supalová a Tereza Kunčíková (všichni ze 4.G) a v kategorii D Eliška Poláchová ze 3.G.
V krajském kole žáci řešili čtyři náročné fyzikální úlohy po dobu čtyř hodin. Z celého zápolení nejlépe vyšla Linda Supalová, která se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 7. místo.
Lindě k úspěchu blahopřejeme a ostatním přejeme hodně trpělivosti v přípravě na příští ročník.
Jiřina Drábová, vyučující fyziky