Jak se dělá slivovice? Čím je zvláštní Kurovický lom? Kde je největší fabrika na výrobu pneumatik? Jaký je rejnok na dotek? Kde jsou zahrady pod ochranou UNESCO? Jak to vypadá v letištní věži? Jaké suroviny potřebujete na vaření piva? Jak se z čokolády stane kvalitní pralinka? Jaké vybavení mají univerzitní laboratoře ve Zlíně? Jaký je odkaz Tomáše Bati?
Na tyto otázky už žáci 3A dokáží odpovědět po týdenním přírodovědném kurzu.
Hlavním námětem letošní kurzu, který se konal ve Zlínském kraji, byl soubor exkurzí, které dovedou propojit vědu se skutečnou praxí. V pondělí se žáci podívali na výrobu piva Zubr, prošli přerovské letiště, poznali možnosti (nejen) vírníků společnosti Nirvana. V úterý prozkoumali provoz největšího výrobce pneumatik v Evropě Barum Continental, prohlédli si Květnou a Zámeckou zahradu v Kroměříži (včetně Foucaultova kyvadla), ale také zavítali do Kurovického lomu. Středa byla ve znamení úžasné zoologické zahrady v Lešné, zbyl však i čas na zkoumání odkazu Tomáše Bati v oblasti obuvnictví. Čtvrtek se převážně odehrával ve Vizovicích, žáci pronikli do tajů výroby slivovice a whisky, ochutnali několik mís čokolády a podívali se v praxi na výrobu pralinek. Na závěr dne si pro všechny připravila Univerzita Tomáše Bati prohlídku úžasných laboratoří a moderních technologií, které se uplatní ve výzkumu. Během návštěv mnoha měst žáci odebírali vzorky vody a půdy, aby je mohli ve škole analyzovat, také se nachodilo mnoho desítek kilometrů, tedy není divu, že v pátek přijeli poměrně zmoženi s přáním zaslouženého odpočinku. Ovšem tím vše nekončí, protože k tématům se budou žáci ve výuce vracet a bude možné vše propojit s tím, co již skutečně viděli. Je na místě poděkovat všem skvělým průvodcům a Univerzitě Tomáše Bati za přístup, který nebyl pouze „pracovní“.
Nerad bych zapomněl na poděkování 3A za příjemnou atmosféru, pracovní nadšení a překvapení na závěr, je milé vědět, že i dnes žáci dovedou ocenit práci pedagoga chutným dárkem a že se po klobáskách zaprášilo.
Patrik Kočí, vedoucí kurzu