I letos se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan, která je organizována Univerzitou Palackého v Olomouci. V kategorii Kadet zvítězila Daniela Škyvarová (2G) s velmi hezkým ziskem
84 bodů. Stříbro si odnáší Matouš Orság (2G, 80 bodů) a bronz zůstal Petru Lvovi (2G, 77 bodů). Bodové zisky v Kadetovi se pohybovaly od 15 bodů do 84 bodů. Průměrný zisk 1G byl 46,8 bodů, lépe si vedla 2G s průměrným ziskem 64,6 bodů.
Kategorie Junior, která je určena pro 1. a 2. ročník střední školy, se zúčastnilo 172 žáků. Nejlepší výsledek 93 bodů si odnesla Kateřina Čechová (2B), což je od roku 2008 třetí nejlepší skóre na naší škole. Vysoký bodový zisk 90 bodů a druhou příčku si odnáší Tereza Nasswetterová (2B). Bronzovou příčku pak vybojovala zástupkyně prvních ročníků Veronika Černochová (1A) s 87 body. Bodové zisky v Juniorovi se pohybovaly od 13 bodů do 93 bodů. Vítězem ve třídách je 2B (průměrný zisk 57,7b),
následuje 4G (51,0b), 2A (42,8b) byla předstižena třídou 1A (44,6b). Závěr přehledu tvoří
3G (41,7b) a 1B (41,3b).
Po podzimních prázdninách dostane každý žák anonymně lísteček, na kterém zjistí, jaké je jeho pořadí ve třídě a v celé kategorii.
za sekci přírodovědných předmětů Patrik Kočí