V pátek 6. ledna se i přes nevlídné počasí vypravila skupinka sedmnácti žáků našeho gymnázia do Olomouce, aby se na Přírodovědecké fakultě zúčastnila Fyzikálního kaleidoskopu. Pestrá přehlídka přednášek na rozličná fyzikální témata a možnost návštěvy všech laboratoří katedry fyziky přilákala množství návštěvníků. I naši žáci měli možnost sestavit si program podle toho, co je nejvíce zajímalo. S největším úspěchem se setkala přednáška „Luminiscence jako nástroj odhalování zločinů “, kterou připravil kpt. Tomek z kriminálního oddělení policie Moravskoslezského kraje. Za zmínku stojí i přehlídka netradičních fyzikálních pokusů doktorky Holubové a možnost vidět na vlastní oči výrobu brýlových skel v laboratoři optiky.
Fyzikální kaleidoskop v Olomouci můžeme doporučit všem, kteří mají rádi fyziku, a rádi se dovídají nové poznatky o světě.
Jiřina Drábová, organizátor akce