„Víceznačnost věty je způsobena jednak víceznačností výrazu párek (může jít o 2 nožičky párku, nebo o 1 nožičku), jednak víceznačností slova pár (může jít o počet dvou kusů, nebo může jít o blíže neurčené množství větší než 1)…“ Nedejte se zmýlit, opravdu se nejedná o matematickou úvahu, ale o jedno z řešení Olympiády z českého jazyka. Je jasné, že předměty se nám prolínají a že soutěžící už nevystačí jen s naučenými pravidly a poučkami, ale musí mít jazykový cit, logicky uvažovat a propojovat své znalosti.
Přes náročnost Olympiády z českého jazyka se přihlásilo do klání o postup do okresního kola celkem 9 studentů z 1. G a 2. G (I. kategorie) a 41 řešitelů z II. kategorie. Jen tak na okraj: ze všech gymnázií a středních škol jsme měli nejvíce soutěžících ve školním kole.
A teď přichází to nejdůležitější. Do krajského kola nás půjdou reprezentovat dvě studentky, které v silné konkurenci postupují dále. Krásné první místo získala v I. kategorii Tereza Holá a třetí místo ve II. kategorii obsadila Viktorie Kafková (se ztrátou pouhého jednoho bodu na 1. místo).
Děkuji všem účastníkům Olympiády z českého jazyka, komisi českého jazyka ve složení Liběna Šilarová, Dalimila Hajná, Miroslava Kelnarová, Petra Juchelková, Yveta Pavelková za práci.
V krajském kole našim děvčatům budeme držet palce!

Za komisi českého jazyka Dagmar Pernická