Maturanti z chemického semináře se vydali v pondělí 27. února na návštěvu do laboratoří Fakulty technologické, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a do Centra polymerních materiálů ve Zlíně. Cílem této cesty bylo vidět přístrojovou techniku, která se užívá v aktuálních přírodovědných výzkumech, dozvědět se něco o novinkách v oboru. Protože řada přístrojů se pohybuje v milionových cenách, tak jsme byli rádi za možnost vidět vše na vlastní oči a pochopit, jakými směry je směřován výzkum, co laborant musí zvládat. Velký přínos jsme spatřovali v propojení teoretických znalostí se skutečnou praxí v oblasti polymerů, biochemických syntéz, materiálových zkoušek. Vidět podstatu výroby nanovláken, výrobu svítících polymerů, spektrální analytickém metody či mikrotitrační molekulární postupy se opravdu jen tak nezadaří. Naše poděkování za milé přijetí a přístup patří zaměstnancům univezity: Ing. Michal Rouchal, Ph.D., RNDr. Iva Čermáková, Ph.D., Ing. Michal Machovský. Věříme, že touto návštěvou zahajujeme spolupráci s univerzitou, aby i v následujících letech seminaristé mohli navštěvovat centra výzkumu v ČR.
Patrik Kočí, vyučující chemického semináře