Na ostrově Poezie, který se vytvořil díky vlnám TSF, nežijí trosečníci, ale jeho objevitelé, kteří do auly Gymnázia v Novém Jičíně ve čtvrtek 17. 3. 2017 dorazili lodí, jež spolu s nimi dovážela čaj a kávu (škoda, že jen obrazně), a také ti, kteří mají radost a potěšení z přednášení veršů. Přítomní zde vytvořili oázu osvěžení, v níž si každý našel to, co chtěl a co bylo pro něj ten den inspirativní. Verše reflexivní, intimní, přírodní lyriku, písničku … Na jednom místě se setkaly dokonce dvě autorky: zkuste si rozklíčovat myšlenkově složitou skladbu Kláry Kubálkové nebo si nechte volně běhat mráz po zádech z veršů Denisy Vrátné.

Všech 13 básní zaznělo. A my jsme měli jasno! Zvítězila poezie. Přelud? Možná, ale na chvíli jsme pochopili, že život je ještě mnohem komplikovanější, krásnější a těžší, básníci nám jej neusnadní, ale jen malinko nadzvednou slova a řeknou, abychom si vybrali.

Věřte, že porota měla hodně těžký úkol, a to díky vyrovnaným výkonům a zvláštní příjemné atmosféře. Ale nakonec jsme předali drobné ceny a diplomy těmto recitátorům:

1. místo Denisa Vrátná, 6. G, zároveň získala cenu publika

2. místo Petra Bořutová a Veronika Čatkosová, 1. B

3. místo Tereza Nováková, 3. A

P.S. O soutěži se více dočtete v časopise Gymplátek. Mezi námi dvojroli recitátorky a novinářky zvládla na výbornou Kateřina Hyklová .

Za porotu Dagmar Pernická