Po dvou letech k nám do školy opět zavítali vysokoškoláci na zahraniční stáž. Návštěva v rámci programu Edison je organizována studentskou organizace AIESEC, která k nám letos vyslala čtyři zástupce z velmi zajímavých destinací. Naši žáci se mohli seznámit s kulturou, zvyky, vzdělávacím systémem a životem v Egyptě, Indii, Indonésii a Gruzii. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce, a tak měli naši žáci nejen možnost kulturně se obohatit, ale také procvičit si cizí jazyk netradičním způsobem.
Zvláštní poděkování patří Melánii Mondekové, Kateřině Češíkové, Anně Majerové a Tereze Novákové, které se po celou dobu pobytu vysokoškoláků staly jejich průvodkyněmi a hostitelkami. Děkujeme.
Zdeněk Man, zástupce ředitele