Ve dnech 6. a 7. dubna 2017 jsme se zúčastnili krajského kola Ekologické olympiády. Soutěž se konala na Gruni, kde jsme byli ubytováni v hotelu Charbulák. Tématy pro letošní ročník Ekologické olympiády byly biokoridory a biobariéry. Soutěž se skládala z několika části, nejvíce se nám dařilo ve vědomostním testu a v obhajobě praktické části. Samozřejmě nechyběla ani poznávačka zvířat, rostlin a minerálů. I přes nepřízeň počasí (déšť, kroupy, sníh) jsme se nakonec umístili na 3. místě.
Zájemcům účast v příštích ročnících vřele doporučují a mnoho zdaru přejí Lucie Zajacová, Jiří Špurek a Lujza Perstická.