Ve čtvrtek 11. května se v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava uskutečnilo krajské kolo 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu v kategorii „Ochrana a tvorba životního prostředí“ reprezentovali Leo Kasperčík, Barbora Pilná a Klára Baďurová (všichni z 3A) a to s prací „Měření dusičnanů v mrkvi obecné“. Dalšími reprezentanty bylo duo Martina Janáčová (5G) a Petr Dětský (3A), kteří obhajovali práci „Metabolické změny v organismu v důsledku dietologického plánu včetně kinetiky změn“ v kategorii „Biologie“. Přestože byla i tento rok konkurence z celého kraje silná, porota přísná a nesmlouvavá, podařilo se navázat na úspěchy minulých let. Mrkvaři si odnesli 1. místo a postup do republikového kola. Tedy tři roky za sebou se našim žákům daří získat nejlepší krajskou příčku a reprezentovat Moravskoslezský kraj v přehlídce celorepublikových prací. Autoři dietologické studie si odnesli bramborovou medaili, což je velký úspěch vzhledem k výborným a náročným pracím na předních místech kategorie „Biologie“. Rád bych touto cestou poděkoval všem soutěžícím za reprezentaci školy, řadu dní strávených výzkumem, jejich práci na stálém zlepšování prezentací, ale také děkuji za to, že zvládli ostrou kritiku, nebrali ji osobně a pracovali dále na zlepšení své tvorby. Hlavní ocenění však žáci získali od odborníků našeho kraje, kteří vědí už několik let, jaké dokáže formovat žáky Novojičínské gymnázium. Svůj přínos mají i sponzoři aktivit, které se SOČkou souvisejí, i jim musíme poděkovat za finanční a technickou podporu – především Občanskému sdružení rodičů a přátel školy a společnosti Agel, a.s.
Patrik Kočí – konzultant obou prací