Už se stalo zvykem, že jeden z přírodovědných kurzů se koná ve Zlínském kraji. Tento rok se „géčkaři“ podívali do provozů pivovaru Maxmilián v Kroměříži a lihovaru Jelínek ve Vizovicích. V provozech nejen pochopili teoretické základy chemických procesů, ale mohli si i řadu dějů zažít a prohlédnout, navíc propojení s historií a marketingem je jen další výhodou. Žáci nebyli jen pasivními účastníky, každá aktivita byla spojena se souborem úkolů, které musí vypracovat během měsíce září. Zajímavou exkurzí byla návštěva Vincentky v Luhačovicích. Pan spolumajitel Vincentky poutavě popisoval osudy, které musela provozovna prožít, aby se dostala na dnešní špičkovou úroveň s mnoha zajímavými produkty. Luhačovice umožnily žákům prožít „lázeňské dopoledne“ – oplatky, kávičky, teplé a studené prameny. V Uherském Hradišti žáci vystoupali na kopec Rochus, aby se mohli zúčastnit programu „Z pole až na talíř“. Návštěva ZOO Lešná je standardem při akcích ve Zlínském kraji, ale přednášky špičkových odborníků a nadšených pedagogů z Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati už tak typické nejsou. Účastníci kurzu v posluchárně zažili pravou vysokoškolskou přednášku o nejnovějších poznatcích v oblasti hmotnostní spektrometrie a dalších instrumentálních metod. Dr. Rouchal s nadšením poukazoval nejen na teoretické aspekty, ale zároveň přidal řadu praktických využití metod – pančování potravin, drogy na bankovkách, detekce uhlovodíků u octomilek. Svým výkladem tak lákal naše třeťáky na praxi, kterou UTB nabízí žákům GNJ. Dalším odborníkem byl Tomáš Halamík. Jeho téma se věnovalo marketingu ve vědě, způsobům prezentace produktu, řešil formy P.R. ve vědě. Protože jde o netradiční téma, které se běžně nevyučuje, tak zaujal žáky originalitou a novým pohledem na propojení bussinessu a vědy. Protože je Zlín spojen s Tomášem Baťou, tak žáci ve Zlínském muzeu mohli prožít „odkaz Tomáše Bati“. I památky UNESCO nechyběly v týdenním plánu kurzu, především jedinečné zahrady v Kroměříži s Foucaultovým kyvadlem. Ovšem úkol učitelů na kurzu nebyl jen dozor a doprovázení na exkurze. Ve večerních hodinách proběhly vyučovací hodiny zaměřené na kvalitativní a kvantitativní analytické metody a to včetně moderních instrumentálních metod. Pan Jiřík s panem Kočím popisovali náročnost soutěží v přírodovědných oborech a motivovali k účasti ve Středoškolské odborné činnosti.

Patrik Kočí – vedoucí kurzu