Žáci čtvrtých ročníků měli v tomto týdnu jedinečnou příležitost vyslechnout přednášku Doc. RNDr. Pavla Nováčka, CSc., vedoucího Katedry rozvojových a environmentálních studií
Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci na téma Udržitelný rozvoj a udržitelná doprava. Přednášku nám dojednal místostarosta Nového Jičína Mgr. Ondřej Syrovátka, kterému za tuto možnost velmi děkujeme. V rámci celoevropského týdne mobility se žáci seznámili s aktuálními problémy dopravy a rozvoje a zároveň získali šanci položit otázky jednomu z největších odborníků na tuto oblast u nás.
Zdeněk Man, zástupce ředitele