Hned z kraje druhého školního týdne se naše třída společně s paními učitelkami Danihelovou a Jiříkovou vydala vlakem směr Velké Losiny, kde nás čekala převážná náplň přírodovědného kurzu. Po příjezdu a následném ubytování v penzionu Brněnka jsme se vydali na obhlídku centra města a okolního terénu. Večer jsme přivítali pana učitele Jansu chlebem, solí a vzkazem z našich těl.

V úterý odjela paní učitelka Jiříková a  naše kroky směřovaly do Koutů nad Desnou, zde začala prohlídka vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Poslechli jsme si pár vět o elektrárně, podívali se do srdce elektrárny a prohlédli jsme si horní i dolní nádrž.

Ve středu jsme setrvali ve Velkých Losinách a navštívili jsme dnes již jedinou ruční papírnu v Evropě. Kromě samotné papírny nás také velice zaujal workshop i samotné výrobky. Středeční odpoledne zaplnila exkurze pivovaru Zlosyn a degustace jeho nabídky.

V průběhu všech dní jsme odebírali vzorky vod a zpracovávali data, získaná pomocí Pasco-čidel, do prezentace, kterou jsme v pátek obhajovali. I když počasí nebylo vždy ideální, průběh kurzu byl velice zdařilý a úspěšný.

Děkujeme kantorům za organizaci a dobrou náladu po celou dobu kurzu.

Petra Kopecká, 3.A