Další zájezd za námi!!! Po úspěšné Budapešti jsme se odhodlali vyrazit ještě více na východ ​a sice do Lvova na Ukrajině. Všichni z nás byli plní očekávání, díky dobrým recenzím, které jsme slyšeli snad z každé strany a myslím, že ta se naplnila. Ať už zmíníme architekturu, čokoládu a nebo extrémně nízké ceny téměř všeho. Když se na to tak zpětně dívám, jediné mínus byla délka zájezdu. Ale s tím přece nic neuděláme, do školy se přece musí….
Na závěr bych jménem všech rád poděkoval učitelskému dozoru – p. Jansovi a p. Hyvnarovi-za chladnou hlavu a všudypřítomnou trpělivost.
Marek Sopuch 5.G