Vyučující školy vědí, že významnou součástí vzdělávání je propojení teorie s praxí. Právě proto vzniká řada programů a aktivit s cílem představit žákům reálný svět za stěnami gymnázia. Především žáci seminářů navštěvují přednášky a provozy, aby se dozvěděli novinky ze světa vědy a techniky od odborníků. Novojičínské Laboratoře Agel i tento rok připravily sadu čtyř dvouhodinových přednášek o analytických metodách, klinické biochemii, mikrobiologii a imunologii. Zlínská Univerzita Tomáše Bati pomáhá zájemcům o chemii s pochopením náročných novinek a objevů ve vědě. Velkým zážitkem byla návštěva Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, protože žáci měli možnost být součástí mnoha přednášek, byli seznámeni s aktuálními problémy výzkumu a nechyběly ani praktické úlohy v některých laboratořích. Mnoho z těchto programů je podporováno v rámci Šablon pro SŠ z prostředků EU, ESF a MŠMT ČR. Patrik Kočí