V úterý 24. října 2017 se třídy 1.A a 1.B účastnily dějepisné exkurze za pravěkým osídlením Moravy. Nejdříve jsme však zastavili v Archeoskanzenu v Modré, kde jsme měli možnost vidět, jak vypadalo staré slovanské hradiště a jak v něm naši předkové žili. K tomu jsme měli moc pěkný výklad od naší paní učitelky Šilarové.

Poté jsme přejeli do Brna, kde jsme navštívili Pavilon Anthropos a jeho tři krásné expozice vývoje člověka od hominidů k člověku dnešního typu. Viděli jsme například, jak vypadali mamuti, Venuše, malby na stěnách Altamiry, mohli jsme si sáhnout na nejstarší nástroj – pěstní klín. Malbám Zdeňka Buriana bylo věnováno celé patro. Nejvíce se nám však líbila výstava Vítejte u neandrtálců.

Dále dobrovolníci šli do Kapucínské hrobky, kde bylo například vystaveno tělo slavného velitele pandurů barona Františka Trencka.

No a nesměli jsme také zapomenout utratit kapesné, takže v Galerii Vaňkovka se nám to podařilo.

 

Veronika Havlíková, 1. B