Naše škola je rozcestníkem pro rozmanité studijní obory a profese. Když se za námi vrací naši absolventi, tak se rádi zaposloucháme do jejich úspěchů, zážitků a nových zkušeností. Protože se Novojičínské gymnázium pomalu blíží k stoletému jubileu, tak počet absolventů je obrovský. Abychom současným žákům představili různé profese, studijní obory, zaměstnání a zaměření bývalých gymnazistů, tak jsme spustili kampaň s názvem „GenGNJ“. V první fázi se zaměřujeme na absolventy po roce 2000, ale později velmi rádi oslovíme bývalé gymnazisty, kteří maturovali před rokem 2000. Díky aktivitě redakce časopisu Gymplátek se o osudu absolventů budete dozvídat i na stránkách jednotlivých čísel tohoto školního časopisu. Každý týden v neděli se na facebooku GNJ objeví nový plakát některého z našich absolventů. Také vznikne odkaz na stránku na webu GNJ, abychom osudy absolventů uchovali pro další nové gymnazisty. Jste právě vy absolventem po roce 2000? Znáte někoho blízkého, který absolvoval naši školu po roce 2000? Rádi zpracujeme další a další příběhy, ozvěte se na patrik.koci@gnj.cz. Nyní máme připraveno přes dvacet zajímavých studijních oborů, profesí, životní osudů a vzkazů. Snad se bude kampaň líbit. Patrik Kočí.