Žáci 2.G navštívili v rámci programu Prevence pro všechny místní služebnu Policie České republiky. Součástí programu bylo také představení činnosti Orgánu sociálně – právní ochrany mládeže v Novém Jičíně. Žáci se nejprve dozvěděli informace o trestní odpovědnosti, výchovném dohledu, byly rozebrány rozdíly mezi přestupky a trestnými činy včetně příkladů. Policisté se věnovali i vysvětlení základních pojmů jako složky státní správy, význam probačního úřadníka, podstata ochranné výchovy, pozice státního zástupce. Během výkladu byl kladen důraz na odlišení dětí do 15 let a dětí do 18 let (mládeže). Prodiskutován byl význam zařízení dětský domov s dohledem (do 15 let) a výchovný ústav (15 – 18 let). Pracovnice OSPODu poukázala na postupné řešení problémů od napomenutí, přes výchovné tresty až po výchovnou povinnost s omezením. Významnou částí prezentace byla diskuse o alkoholu a drogách. Policisté představili funkčnost systému včasné intervence. Žáci se dozvěděli o odlišnostech pojmů – posyktl, umožnil, prodal. Z množství žákovských dotazů byly řešeny problémy související s bodovým systémem ve výchovném ústavu, zanedbáním péče rodičů, ochrannou léčbou, přiměřeností obrany, zájmem chráněným zákonem. Prezentace byla ukončena informacemi o pohlavním zneužívání a znásilnění. Patrik Kočí