Je za námi první kolo Studentských prezidentských voleb, které proběhlo 12. a 13. prosince. Žáci z 384 středních škol v celé České republice si tak „nanečisto“ vyzkoušeli volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Dohromady bylo odevzdáno 43 559 platných hlasovacích lístků. Žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů, který je potřebný k vítězství už v prvním kole. Vítězem voleb v celé ČR se stal Jiří Drahoš, který získal 33,59 % hlasů. Na druhém místě se umístil Miloš Zeman s 19,95 % hlasů. A jako třetí se umístil Marek Hilšer, který obdržel 13,23 % hlasů. Ostatní kandidáti nedosáhli ani 10% hlasů. Jinak tomu však bylo v Moravskoslezkém kraji, zde se na prvním místě umístil Miloš Zeman s  29,7 % hlasů. Jako druhý skončil Jiří Drahoš s 27,06 % hlasů. Na třetím místě se také umístil Marek Hilšer s 12,05 % hlasů.

Zajímavý je rozdíl ve výsledné volbě podle typu škol. Zatímco u žáků gymnázií je vítězem s 45,44 % Jiří Drahoš, tak u žáků SOŠ vítězí Miloš Zeman s 26,92 procenty. U žáků SOU získal Miloš Zeman 42,96 procent. Na našem gymnáziu se výjimka Moravskoslezského kraje neprojevila a volba odpovídala republikovému výsledku gymnázií. Vyhrál u nás s přehledem Jiří Drahoš, který získal 46,62 % hlasů. S více než polovičním rozdílem se na druhém místě umístil Marek Hilšer s 21,8 % hlasů. Následoval Miloš Zeman, který získal 10,53 % hlasů. Zúčastnilo se 165 studentů, bohužel jen 133 hlasů bylo platných. Nejaktivnější třídou byla 1.A (28 žáků). V závěsu byla třída 5.G s 25 žáky. Třetí místo obsadila 1.B (22 žáků).

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že jste si ověřili, že volby nebolí. Nyní máte možnost porovnat svou volbu s republikovými výsledky, popřípadě si prohlédnout detailnější výsledky na stránce jsns.cz.

Věříme, že se s vámi uvidíme i u druhého kola, které se uskuteční 16. a 17. ledna 2018.

Za volební komisi Tadeáš Turský a Adam Demo