V listopadu se uskutečnilo několik okresních a krajských kol v týmových disciplínách, kde hlavní roli sehrál míč. Jednalo se o dvě formy basketbalu, házenou a volejbal. Níže naleznete zprávy ze všech soutěží a velmi rozsáhlou fotogalerii. Děkujeme všem zmiňovaným žákům za vzornou reprezentaci školy.
Házená
Ve čtvrtek 2. 11. 2017 proběhlo v hale ABC v Novém Jičíně okresní finále v házené, do kterého zasáhla družstva hochů i dívek naší školy. Dívčí družstvo s přehledem zvítězilo a postoupilo tak do krajského kola, kde vybojovalo s velkým úsilím bronzovou medaili. Hoši podali skvělý výkon, ale nakonec podlehli družstvu z VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice, za které nastoupil kompletní tým hráčů kopřivnické házené.
Za reprezentaci školy děkujeme Kateřině Lušňákové, Valerii Kunčíkové, Martině Šefrané, Elišce Matušové, Alici Chromečkové, Viktorii Karasové, Gabriele Rubinové, Simoně Závadové, Kláře Novotné, Adrianě Sedlářové, Nikole Šotkové, Jakubu Ježkovi, Lukáši Kubínovi, Ladislavu Hývnarovi, Matyáši Hyvnarovi, Josefu Kratochvílovi, Adamu Demovi, Alexi Biskupovi, Janu Bartkovi, Radimovi Kaděrovi a Kryštofu Janíkovi
Trojkový basketbal
V úterý 7.11. a ve čtvrtek 9.11.2017 proběhla okresní kola v basketbalu 3 x 3. Za chlapecké družstvo nastoupili Adam Demo, Lukáš Novák, Jakub Ježek, Ladislav Hývnar a vybojovali třetí místo. Dívčí družstvo ve složení Alice Chromečková, Gabriela Rubinová, Viktorie Karasová a Valerie Kunčíková umístění ještě vylepšilo a dívky si odvezly stříbrné medaile.
Basketbal
24.11.2017 se v hale Basketbalového klubu v Novém Jičíně sešlo k finálovému turnaji pět družstev. Ve čtyřech utkáních naši reprezentanti sehráli vždy vyrovnané a s velkým nasazením odehrané zápasy. Ve dvou jsme neuspěli a ve dvou vyhráli. Oporou našeho týmu byli starší studenti, zejména pak Jirka Penc, Patrik Matzke a Adam Demo. Bez ostatních by však oni sami mnoho nedokázali,
a tak lze říci, že celý kolektiv pracoval semknutě a i „střídačka“ plnila své úkoly nadprůměrně. Klukům nelze než poděkovat za třetí místo v okresním finále. Bojovali za nás Penc Jiří 6.G, Vlček Jan 6.G, Demo Adam 5.G, Turský Tadeáš 5.G, Matzke Patrik 3.B, Loskot Jakub 3.B, Novák Lukáš 3.G, Ježek Jakub 1.A, Hývnar Ladislav 1.A.
Ve středu 22. 11. se naše studentky účastnily OF v basketbalu v Novém Jičíně. Po velmi dobrém výkonu zaslouženě skončily na krásném 2. místě. Děkujeme za skvělou reprezentaci především Alici Chromečkové (3.A) a Gabriele Rubínové (4.G), dále Maddaleně Tarabíkové, Ivě Bystroňové (obě 4.A ), Vendule Gyoriové (4.B), Viktorii Karasové (2.B), Valérii Kunčíkové, Martině Šefrané (obě 3.G), Elišce Bechné (3.A) a Simoně Závadové (2.B).
Volejbal
Ve čtvrtek dne 23.11.2017 se konalo v Bílovci okresní kolo ve volejbalu dívek kategorie VI.B – nar. 2000 – 2003. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Naše děvčata obsadila v konečném pořadí 4. místo, což bylo maximum, které jsme mohli uhrát. Celý turnaj jsme odehráli v šesti lidech, neboť na poslední chvíli nám onemocněla tři děvčata. Přesto děvčata bojovala a zaslouží si uznání. Turnaj vyhrálo družstvo ze ZŠ Bílovec, sportovní volejbalová třída Komenského. Naši školu reprezentovala tato děvčata Vendula Havlásková, Lucie Rubinová, Natálie Pobočková, Hana Kučerová, Nikola Šodková, Adriana Hulejová.

Lubomír Bajer, Yweta Kokavcová, Lia Maňásková, Milan Ševečka – vedoucí jednotlivých družstev