Katedra fyziky Ostravské univerzity si pro naše seminaristy připravila soubor informací, které se věnovaly novinkám ve výzkumu v oborech biofyziky, chemické fyziky a nanotechnologie. Zaměstnanci katedry představili výzkum vlivů vnějšího prostředí na asimilační procesy. Přednášky byly provázeny ukázkami, laboratorními pokusy a simulacemi. Velmi zajímavou částí byly novinky v oblasti nanotechnologických materiálů. Seminaristé se dozvěděli o historii grafenu a grafanu, byl jim představen supertenký fluorografen a vize budoucnosti, na které Ostravská univerzita pracuje. Představa nových polovodičových prvků na bázi tranzistoru z hBN – grafen – hBN ve spojení s umělou inteligencí rozvinula fantazii známou ze sci-fi filmů. Zapojení odborníka v rámci Šablon pro Střední školy nachází své místo v klasické výuce na naší škole. Patrik Kočí.