Němčina – jazyk, kterým mluví 100 milionů lidí v Evropě a 190 milionů lidí na celém světě. A my se chystáme přidat se k nim. A tak soutěžíme, jak se nám to daří. V pondělí 15. 1. 2018 proběhlo školní kolo soutěže. Žáci čtyřletého studia se umístili takto: 1.místo Tereza Jelínková (4.G), 2.místo Lukáš Goláň (1.B),  3.místo Barbora Hruzíková (5.G) – všichni s velmi vyrovnanými výkony. Žáci nižšího stupně gymnaziálního studia skončili takto: 1.místo Adéla Riedlová (1.G),  2. místo Filip Mikoška (1.G), 3.místo Lenka Sokolová (2.G). Všem soutěžícím patří dík za účast a odvedené výkony. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v okresním kole. Předmětová komise německého jazyka