Dne 13. 2., tedy v úterý, se první hodinu v aule konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky nižšího gymnázia. Tohoto dalšího důležitého milníku ve zlepšování rétoriky a přednášení se zúčastnily tři žákyně 1.G a dvě z 2.G. Do poroty ale tentokrát neusedli žáci, kteří podporovali své zástupce z publika, ale učitelé. Třídu 1.G zastupovala paní Juchelková a 2.G pan Horák. Aby byla porota nestranná, postavila se do čela paní Hajná. Výsledky byly velmi vyrovnané a nebylo vůbec lehké určit vítěze. A aby se diváci obou tříd v mezičase trochu rozptýlili, chopil se zábavy Tadeáš Vrabec se svými dvěma spolužáky. Povedeně zarecitovali krátké básně z knihy Uleželé želé, které sklidily vlnu smíchu. Do krajského kola postupuje Ivana Masníková z 2.G a její spolužačka Stela Demová, která obsadila druhé místo. Všechny překvapila Anička Janíková z 1.G, která se umístila na krásné třetí příčce. A byly to opravdu dechberoucí výkony! Ostatně jak řekla paní Hajná: „Rétorické schopnosti některých žáků nižšího gymnázia se mohou směle rovnat se schopnostmi žáků vyššího gymnázia. Dokonce bych řekla, že ti mladší to umějí lépe prožívat.“ A to už o nás něco vypovídá! Za 1. G Filip Mikoška.