Přestože na letošní výměnný pobyt českých a německých žáků připadl nejmrazivější týden za posledních několik let, tak se podařilo s počasím se poprat, přeorganizovat aktivity a užít si sdílení odlišných kultur. Česká strana představila dominující prvky našeho regionu, kterými historicky bylo železárenství a ocelářství, těžba a zpracování uhlí, nebo světově známá značka mimořádně odolných nákladních vozů Tatra. Nechybělo představení města Nový Jičín, návštěva na radnici a v Informačním centru s exhibicemi klobouků a Generála Laudona. Oblíbenými činnostmi jsou každoročně P.W.O. Valašské Meziříčí a Svět techniky v Ostravě. Součástí aktivit bylo i sestavení funkčního modelu, který žáci museli obhájit, doprovodit komiksem, posterem a prezentací. Mimo povinného programu si pochopitelně partneři užívali volnočasových aktivit, společných výletů, rozhovorů a nově se rodících přátelství. Při společném rozloučení během rautu v Restauraci na Prachárně bylo možné zhodnotit spokojenost všech zúčastněných, prezentovat velmi hezké výsledky zpětné vazby a ujistit se ve zjištění, že spolupráce s německou stranou je již zaběhlá a vzájemný vztah je pevný a stálý. Zároveň si vážíme toho, že si účast na pobytu mohou dovolit i žáci ze sociálně slabších rodin, protože významné prostředky jsou hrazeny ze sponzorských darů Města Nový Jičín, Města Ludwigsburg a Česko-německého fondu budoucnosti. Další pozitivní reakcí je velmi kladné hodnocení takových aktivit rodiči, jejich podpora poznávání jiných kultur a uznání významu mezinárodní kooperace. Patrik Kočí – vedoucí projektu.