Ve středu 18. 4. se skupinka osmi žáků budoucího fyzikálního semináře vydala za novými poznatky do laboratoří fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Zde si pan docent Libor Koníček pro naše žáky připravil prezentaci o elektromagnetických vlnách, kterou hojně prokládal reálně prováděnými experimenty na dvoulinkovém vedení. V druhé části si mohli sami vyzkoušet zapojení oscilačního elektrického obvodu a také znázornění reálných elektromagnetických kmitů na obrazovce počítače. Akce byla nejen poučná, ale i zajímavá a poutavá.
Jiřina Drábová, vyučující fyziky