Fyzikální nadšenci naší školy mohli navštívit laboratoře Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Docent Libor Koníček připravil čtyřhodinový blok, který si kladl za cíl lépe v praxi vysvětlit podstatu elektromagnetických vln kolem nás. Především experimentální část byla pro žáky přínosem, protože teoretické znalosti byly podpořeny důkazy a vizualizací celé řady jevů. Ostravská univerzita pro seminaristy již v minulosti připravila zajímavé přednášky z oblasti biofyziky a hraničních fyzikálních disciplín. Jiní seminaristé zase dokončili celoroční praxi v laboratořích Agel. Odborníci z různých oblastí sdíleli své zkušenosti a postřehy z praxe, aby více žákům objasnili náplň práce laboranta či výzkumníka. Dokonce bylo možné si i některé přístroje či postupy vyzkoušet. Laboratoře Agel dlouhodobě aktivně spolupracují s naší školou a pomáhají tak propojit teorii s praxí, objasňují každodenní rutinu laboranta. Zároveň Agel poskytuje praxi a vzdělávání pro učitele školy prostřednictvím stáží. Také letošní rok se Agel zapojil do přípravy našich mladých vědců na Středoškolskou odbornou činnost pod vedením odborníků – Mgr. Spiros Tavandzis, Ing. Arpád Bóday a MUDr. Karel Churavý. Za 14 dní na chemiky školy čekají laboratorní práce na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati, což umožní pochopit složitější postupy, které ve školní laboratoři nelze provádět. Tyto práce jsou skutečnou praxí, protože veškerá aktivita je přenesena směrem k žákům. Práce odborně zaštiťuje a připravuje přímo ředitel ústavu chemie TF UTB doktor Michal Rouchal. Děkujeme všem spolupracovníkům laboratoří za skvělou a milou spolupráci. Tyto aktivity jsou zároveň podpořeny v rámci projektu EU, ESF a MŠMT ČR jako součást Šablon pro střední školy. Patrik Kočí – koordinátor spolupráce s odborníky z praxe.