Již pátým rokem za sebou se pravidelně naše škola účastní Středoškolské odborné činnosti a každý rok se podařilo přivézt z okresního kola cenné kovy. Letos byla pořádána soutěž v úterý 3. dubna ve Frenštátě pod Radhoštěm s hojnou účastí především gymnázií. Naši skvělí žáci dokázali obhájit své odborné vědecké práce, nominovat se do krajského kola, ve kterém je čeká těžký úkol – navázat na čtyřleté úspěchy GNJ v postupu do republikového kola. Děkujeme za skvělou reprezentaci, reakce na dotazy poroty a množství hodin příprav a tvorby. V kategorii lékařství bude hájit školu Markéta Müllerová (5G) a Nicole Hyl (5G), kategorii zemědělství a potravinářství zastupují Jakub Seidler (5G) a Nicole Miková (5G), kategorii ochrana a tvorba životního prostředí prezentují Elizabeth Haywardová (5G) a Ladislav Rýpar (3A). V humanitních oborech školu skvěle reprezentovali Petr Dětský (4A) a Martina Janáčová (6G), Daniela Maiettová (5G) a Kateřina Gotthardová (5G). Děkujeme a přejeme další úspěchy. Patrik Kočí – koordinátor SOČ GNJ.