Podpora nadání je složité a velmi diskutované téma. Ostravská univerzita ve spojení s dalšími organizacemi se rozhodla aktivně pomáhat partnerům s podporou nadaných a talentovaných žáků. Vzniklo tak Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných předmětech a talentmanagement (CVVT). Seskupení má řadu velkých plánů, které se rozvinou během příštího školního roku, ale již nyní se objevují první aktivity s cílem zaměřit se na nadané žáky. Informace o aktivitách CVVT získáte na webu https://prf.osu.cz/cvvpt/. Naše škola získá přístup do mnoha programů a bude jen záležet na žácích, jakým způsobem se budou chtít dále rozvíjet. O aktivitách a nabídkách je budeme informovat prostřednictvím emailových zpráv, zároveň budeme podporou žákům  při jejich dotazech. Patrik Kočí