Poslední probírané téma v hodinách anglického semináře neslo název „Nový Jičín and Its Surroundings“, a tak si maturanti v závěrečných hodinách vyrazili na obhlídku turisticky zajímavých míst ve městě. Podívali se do Návštěvnického centra s expozicemi mapujícími výrobu klobouků a život generála Laudona. Obě výstavy obsahují interaktivní prvky, které si žáci neváhali vyzkoušet. Odpoledne zavítali na radniční věž a prohlédli si Nový Jičín z výšky.

Další aktivitou byla návštěva lektora z Katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity Kai Makareviche. Našim žákům přiblížil problematiku imigrace a následné intergrace v německém prostředí. Téma zajímavé, avšak také náročné, hlavně z hlediska slovní zásoby. Žáci měli sice k dispozici sylabus s důležitými pojmy přeloženými do češtiny, přesto se v obtížné prezentaci trochu ztráceli. Problémem byl také fakt, že akce nebyla vedena formou ohlášeného workshopu, ale byla spíše přednáškou, přerušovanou občasným videosnímkem a dotazem ze strany přednášejícího, takže žáci neměli prostor se projevit a na akci se aktivně podílet. Pozitivně vnímáme, že naši žáci slyšeli rodilého mluvčího, rozšířili si slovní zásobu a zjistili, jaká témata jsou rozebírána na vysokých školách (a v Německu, potažmo v celé Evropě).

Kristýna Dvořák Kelnarová a Yveta Pavelková