V úterý 4.9. se naše třída 1.G vydala na adaptační kurz. Autobusem jsme se měli dostat do Rekreačního areálu “U Kateřiny.” Náš třídní uč. p. Tesarčík nám však řekl, že neví, kde je vchod a po chvíli pátrání se rozhodl, že zavolá ke “Kateřině.“ Po chvíli telefonování nám řekl , že nás autobus vysadil na špatném místě. Naštěstí se také zeptal na správnou cestu a po chvíli šlapání jsme byli na místě.

Když jsme do areálu přišli, dostali jsme klíče od chatek a šli jsme se zabydlet. Po asi 30ti minutách jsme si šli prohlédnout areál a jeho nejbližší okolí a také jsme začali hrát první hry, abychom se seznámili se svými novými spolužáky. Po pár hrách a jedné seznamovačce jsme se rozdělili do dvou týmů, ve kterých jsme hráli po celou dobu adaptačního kurzu hry a soutěže.

Odpoledne měli vedoucí pro nás připravené zábavné hry a na večer přichystal pan učitel Tesarčík táborák a pozval také své tři bývalé žáky, kteří hráli na hudební nástroje a společně s námi zpívali písničky. V noci přišla poslední krátká hra než začala bouřka a poté jsme šli spát.

Ráno jsme se vzbudili plní sil a v 8 hodin začala rozcvička. Po vydatné snídani jsme začali spíše sportovně zaměřené hry s panem učitelem Imiderem.

Po dopoledních hrách jsme si dali malou svačinu, abychom zase byli plní sil na další hry. Jedna z nejzajímavějších her byla dle mého názoru stavba co nejvyšší věže, kde vznikaly zajímavé stavby.Po obědě nastal polední klid který někteří využili na odpočinek, někteří na balení a uklízení chatek a jiní zase na hraní fotbalu. Když skončil odpolední klid, pan učitel vytáhl hru “Timeline”, která všechny zaujala.

Po posledních hrách si většina šla sbalit věci, zatímco ti, kteří zbaleno měli, odpočívali nebo hráli různé hry, ale všichni čekali na odvoz zpět do školy, odkud jsme se rozešli do svých domovů a plni úžasných zážitků jsme vše povyprávěli rodičům. T. Chalas, S. Freiberg, Z. Rubínová