Studenti čtvrtých ročníků našeho gymnázia se v pátek 14. 9. 2018 seznámili s pojmem udržitelný rozvoj v rámci přednášky, kterou uspořádalo Zdravé město Nový Jičín před konáním Evropského týdne mobility. Přednášku si pro studenty připravil pedagog a ekolog Doc. RNDr. Pavel Nováček CSc., vedoucí katedry rozvojových studií z Univerzity Palackého v Olomouci. Studentům byl představen pojem udržitelný rozvoj, jeho vývoj, za kterým stála zejména aktivita OSN, vztah člověka k přírodě a výzvy udržitelného rozvoje. Studentům byl také představen strategický rámec Česká republika 2030, který se zaměřuje na rozvoj České republiky v budoucnosti: www.cr2030.cz
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín a bývalá studentka gymnázia