Už několik měsíců probíhá na Žerotínském zámku výstava „Od císaře pána k bolševikovi”. Dne 13. září tuto expozici zhlédli také seminaristé českého jazyka místního gymnázia. Celou výstavou žáky provázel slovensky hovořící muzejník Mgr. Martin Vitko. Zavedl je do prvního patra zámku, kde již byla připravena expozice týkající se čtyř letopočtů 20. století, zásadních pro historii tehdejšího Československa. Cílem bylo přiblížit život na Novojičínsku v daném období.

Průvodce začal výklad rokem 1918, kdy nezapomněl zmínit letošní výročí republiky. Dále seminaristy seznámil s událostmi roku 1938 a krátce povyprávěl o neshodách mezi českým a německým obyvatelstvem na Novojičínsku. Dále následoval rok 1948. Rok, ve kterém se k moci dostala komunistická strana Československa. K vidění byla figurína muže, která představovala příslušníka lidových milicí. Poslední část expozice se věnovala roku 1968, tedy vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Celou výstavu doplňovaly staré noviny, dobové snímky, plakáty a historické předměty. Velmi zajímavou částí exkurze byla sbírka fotografií. Každá byla počítačově upravená tak, aby zobrazovala tehdejší i dnešní dobu. Na konci prohlídky dostali všichni žáci list papíru s otázkami, které souvisely s výstavou, a hledali odpovědi mezi vystavenými předměty a listinami. Po vyplnění se odebrali do vedlejšího sálu, kde se usadili, a pan Vitko zjišťoval jednotlivé odezvy. Poté jim na staré gramofonové desce pustil píseň Karla Kryla „Bratříčku zavírej vrátka”. Šumění gramofonu dodalo skladbě dobový efekt.

Ačkoliv výstava nebyla nijak rozsáhlá a zdlouhavá, zachyceny byly hlavně nejdůležitější okamžiky. Expozice svým obsahem i zpracováním zaujme nejen milovníky historie, ale i návštěvníky z řad laické veřejnosti. Kateřina Vašková, Dominika Lokajová