Otázka, která pomalu ale jistě začíná trápit všechny naše maturanty. Několik odpovědí se mohli dozvědět na odpoledním setkání s doc. Mgr. Ing. Zuzanou Machovou, Ph.D., rektorkou Vysoké školy sociálně správní. Našim žákům byly objasněny principy přijímacího řízení na jednotlivých vysokých školách, doporučeny různé testové strategie v přijímacím řízení a zodpovězeny všechny všetečné dotazy. Každoroční akce organizovaná kariérovým poradcem, Mgr. Karlem Dostálem, měla hojnou účast, a tak věříme, že naši maturanti budou při přechodu do dalšího stupně vzdělávání dobře připraveni.
Zdeněk Man, zástupce ředitele