Nový školní rok 2018/2019 se plně rozběhl. Někteří žáci zdárně zvládli adaptační kurzy, jiní se oddávají sportovním aktivitám na turistickém kurzu a další z žáků se těší na přírodovědný kurz v dalším týdnu. Úvod školního roku bývá naplněn aktivitami, které zmírní přechod z prázdnin k povinnostem. Zároveň se zážitková pedagogika stává zajímavým trendem, který rádi přínášíme našim žákům. Ovšem nejen učitelé se snaží o organizaci a zajištění akcí pro žáky. Dvě žákovská seskupení také nezahálejí a rozhazují své sítě. Školní časopis Gymplátek překvapil v úvodu roku dalším číslem s medailonky nositelů Stipendia GNJ, příběhy absolventů, zajímavostmi ze světa, hudby a kultury. Žákovský parlament se probouzí do aktivního působení na nově příchozí žáky a přemýšlí o akcích, které bude organizovat. Ať se jedná o školní povinnosti nebo mimoškolní činnost při GNJ, tak všem našim žákům a učitelům přejeme příjemný školní rok plný výzev a jedinečných zážitků. Jednotlivá čísla školního časopisu najdete zde: http://www.gnj.cz/gymplatek/.

Patrik Kočí