Druhý týden v září se vydala 3.B k česko-rakouským hranicím, aby poznala v praxi řadu technologických procesů, ale zároveň se dozvěděla zajímavosti z historie navštívených lokalit. Tato zážitková pedagogika byla poprvé na novojičínském gymnáziu realizovaná jako Přírodovědný a dějepisný kurz. První den se v Pivovaru Zubr žáci dozvěděli, jaké procesy jsou nutné pro přípravu piva. Za několik hodin už všichni poslouchali paní průvodkyni v lihovaru Rudolf Jelínek Vizovice. Před cestou na ubytování se naši gymnazisté zastavili v budově rektorátu Univerzity Tomáše Bati, aby jim Tomáš Halamík vyprávěl o plakátovacích sděleních ve vědě v rámci marketingu vědy. Úterý bylo ve znamení poznávání lokality Valtic. Díky návštěvě Zámeckého sklepa, Křížového sklepa, Rotundy a Stodoly kurzisté poznali procesy výroby vína od pěstování hroznů až po prodej zákazníkovi. Součástí povídání o víně byly i historické paralely a význam zemědělství na jihu Moravy. Den skončil povídáním o negativních účincích alkoholu v rámci prevence. Středa přinesla návštěvu Turoldských jeskyní a především řadu exkurzí v Mikulově s vyprávěním o dějepisných souvislostech. Hlavním středečním tématem se stala židovská otázka. Čtvrtek se zaměřil na „wau efekt“, protože žáci mohli navštívit jedno z nejzajímavějších a největších světových přírodovědných muzeí ve Vídni. Pochopitelně nemohla chybět prohlídka úžasných vídeňských míst. Páteční den nastavil povinnosti v podobě doplnění podkladů do žákovského deníku zážitkové pedagogiky. Mimo odborné části měl společný týden i příjemnou sociální část, protože žáci 3.B vytvořili jedinečnou atmosféru, bez které by kurz nebyl tou pravou zážitkovou pedagogikou. Patrik Kočí