Školní rok se ještě pořádně nerozběhl, ale studenti semináře z fyziky už mají za sebou hned dvě laboratorní práce, a ne jen tak obyčejné. Aby si mohli vyzkoušet měření na dokonalejších aparaturách vypravili se do laboratoří fyziky VŠB TUO. Jelikož už dopředu věděli, jaké úkoly je čekají, mohli se na ně teoreticky připravit a měření jim šlo od ruky. Vyzkoušeli si měření modulu pružnosti oceli, svítivosti různých žárovek, tepelné vodivosti a spektrální analýzu světelných zdrojů. Celé dopoledne bylo časově velmi dobře připravené a již ve 12 hodin měli studenti zadané úkoly splněné a mohli se porozhlédnout na nádvoří VŠB, kde právě probíhala akce na popularizaci vědy a techniky ART and Science.
Jiřina Drábová, vyučující fyziky