Dne 17. 10. se třída 1.G se svou učitelkou dějepisu zúčastnila vzdělávacího pořadu o Nicholasu Wintonovi. Nejprve žáci zhlédli hraný dokument Nicholas Winton – Síla lidskosti režiséra Mateje Mináče, v němž se historická faktografie československých předválečných a poválečných dějin prolíná s osobním příběhem Nicholase Wintona. Po skončení filmu následovala beseda s dramaturgem projektu, při níž rozmlouval s žáky a představil „Nickyho“ hlavně z lidského hlediska. Vše bylo doplněno krátkými filmovými bonusy natočenými při setkáních sira Nicholase Wintona s žáky z celého světa. Tento emocemi nabitý pořad byl silným poselstvím mladým lidem o předvídavosti a hrdinství tohoto neobyčejného Angličana, který zachránil spoustu československých dětí.

Ve dnech 15. – 19.10. 2018 se konala na naší škole sbírka potravinové pomoci organizovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve spolupráci s potravinovou bankou v Ostravě v rámci “Mezinárodního dne za vymýcení chudoby” , který se slaví každoročně 17. října. Žáci i učitelé přinášeli v průběhu týdne trvanlivé potraviny, které byly následně předány Charitě Nový Jičín, ta je rozdělí potřebným lidem v nouzi v našem městě. Děkujeme tímto všem dárcům, kteří projevili solidárnost s chudými lidmi a přispěli potravinami. Dagmar Kopcová a její žáci