Ve středu 10. 10. se naše škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. V souboji o poznatcích z přírodních věd (chemie, fyzika, biologie a zeměpis) se ve dvou kategoriích zapojili všichni žáci 1.G a 2.G v kategorii kadet a žáci prvních a druhých ročníků v kategorii junior.
V kategorii kadet soutěžilo 56 žáků. První místo obsadil Petr Palacký 71 bodů, 2. místo Ferdinand Tischlinger 69 bodů a dělené 3. místo získali Ondřej Mráz a Kristýna Pacolová 67 bodů.
V kategorii junior soutěžilo 160 žáků. První 3 místa obsadili shodně žáci 2. B. Zvítězila Viktorie Hrachovcová 73 bodů, 2. místo Marie Tkáčová 70 bodů, 3. místo Hoang Anh Nguyen 67 bodů.
Děkuji všem soutěžícím za účast v soutěži.
Tomáš Jiřík, vedoucí sekce přírodních věd