I v letošním školním roce jsme na naší škole v rámci projektu Edison přivítali zahraniční vysokoškoláky, kteří nám přijeli představit svou zemi, kulturu a tamější život mladých lidí. Oproti předchozím letům nás navštívily pouze dvě dívky z Indonésie a Gruzie, které si pro naše žáky připravily prezentace ozvláštněné tanečními kreacemi a zajímavými hrami. Nahlédnutí do vzdálených kultur a komunikace v anglickém jazyce byly pro naše žáky velkým obohacením.
Zdeněk Man, zástupce ředitele