Divadlo pro školy – pod tímto názvem se skrývá organizování návštěv divadla školou. Nabídka divadelních titulů je zaměřena na žáky základních a středních škol. V rámci této aktivity žáci chodí do divadla na dramata, která souvisejí s látkou probíranou aktuálně v hodinách literatury či literární výchovy. To znamená, že návštěva takového představení je součástí výuky, je tedy pro žáky povinná.

Na začátku každého školního roku rozesílá místní kulturní stánek, Beskydské divadlo Nový Jičín, svou nabídku titulů pro školy. Předmětová komise českého jazyka a literatury se sejde, aby posoudila vhodnost titulů pro jednotlivé ročníky, a objedná je pro naši školu. Pokud je tedy v programu např. realistické drama, půjde do divadla druhý ročník, který je právě probírá.

Většinou je nabídka tak široká, že se každý ročník dostane do divadla dvakrát za školní rok, tedy jedenkrát za pololetí. Někdy je však program nastaven tak, že nevyhovuje přímo vyučovacím plánům, v tom případě se žáci dostanou se školou do divadla pouze jedenkrát za rok. Nejde totiž o návštěvu divadla za každou cenu, nýbrž o doplnění literární výuky.

Taková je i situace v letošním školním roce 2018/19. Pro první ročníky je rezervováno představení Lakomec (Moliere), druhé ročníky již zhlédly realistický kus Miláček (Guy de Maupassant). Třetí ročníky mají v plánu pořad Listování pod názvem Hemingway – Mít a nemít; čtvrté ročníky zakončí své kulturní vzdělávání prostřednictvím školy pořadem Stříhali dohola Josefa Kainara.

Je třeba říci, že cena vstupného na divadelní představení pro školy je zlomkem ceny, kterou člověk zaplatí při soukromé návštěvě divadla. Na druhou stranu, ať jde člověk do divadla dobrovolně soukromě, nebo povinně se školou, spokojenost se zhlédnutým představením je velmi individuální a ani v jednom případě není zaručena. Ale i v případě, že se zhlédnutý kus nesetká s pozitivním ohlasem, má taková zkušenost svou cenu – chceme přece u žáků rozvíjet i kritické myšlení a schopnost vytvořit si názor. A umělecké kritiky a recenze také nejsou vždy jen pochvalné…

Škola si společnými divadelními návštěvami klade za cíl propojit výuku s uměleckým zážitkem. A pokud se v žácích podaří probudit zájem o divadlo a dramatickou tvorbu obecně, pak je snad tento cíl naplněn, a Beskydskému divadlu patří náš dík. Yveta Pavelková