„Dobrá kniha hovoří i po té, co jsme ji zavřeli.“
(Z. Hanka)
„Člověka je možno poznat podle knih, které čte.“
(H.L. Samuel)
„Knihy jsou pro lidi tím,čím jsou pro ptáky křídla.“
(J. Ruskin)

… no a právě proto jsme se během října a listopadu opět vydali na zajímavé, poučné a barvité přednášky o W. Shakespearovi a E. Hemingwayovi paní Radmily Grofové do Městské knihovny v Novém Jičíně. Žáci 1.G, 1. a 4. ročníků se tak dozvěděli mnoho zajímavých poznatků o dané době, životě i díle obou spisovatelů a zároveň měli možnost si prohlédnout i prostory knihovny. Velký dík patří tedy opět paní R. Grofové, za její obětavost, připravenost i zapálení pro literaturu.

Komise AJ

Na obrázku může být: uvnitř

Na obrázku může být: uvnitř