Mobilní telefon ve výuce je mnohdy kontroverzní téma, které řeší řada států Evropy. Francie se k řešení postavila velmi razantně a na základních školách je nařízen plošný zákaz užívání mobilních telefonů ve školách. V Německu některé spolkové země mají přísná pravidla pro užívání mobilů na pozemku školy a ve vlastní výuce je řada webových stránek zakázána správcem sítě. Rádi bychom popsali druhou stranu, která ukazuje na mimořádné výhody mobilního telefonu ve výuce. Příkladem je rozšířená a virtuální realita (AR a VR) s pomocí Google Cardboard. Žák si stáhne freewarový program Expedice, jenž nabízí velké množství výukových témat k podpoře představivosti. V průběhu výuky žák může pomocí mobilního telefonu vstupovat do nitra buňky a objevovat jednotlivé organely, v trojrozměrném světě sleduje modely atomu a pohyby částic, v prostoru sleduje detaily jednoduchých strojů a jejich funkčnost a to nemluvě o brouzdání Sluneční soustavou. Mobilní telefon může tímto způsobem zvýšit představivost žáka a propojení s praxí a to s minimálními finančními náklady pomocí BYOD (Bring Your Own Device). Plošné zákazy a nařízení nemusí být za každých podmínek pro vzdělávání pozitivní, záleží na tom, jak se různé novinky a nápady využívají. Patrik Kočí