Stejně jako každý rok i letos jsme se zúčastnili informatické soutěže Bobřík informatiky. Letos naši školu reprezentovaly třídy 1. G, 2. G. a čtyři žáci vyšších ročníků. Zatímco ve starších kategoriích jsme úspěšní nebyli, velmi se nám dařilo v kategorii Kadet, kde Jitka Škyvarová z 2. G dosáhla plného počtu bodů. Je jen škoda, že se, vzhledem k GDPR, v této kategorií nevytváří celostátní pořadí. Z 1. G si nejlépe vedli Lukáš Pohořelský, Jakub Macíček a se stejným počtem bodů Hana Kubáňová a Jan Šikula. Z 2. G pak se pak nejlépe vypořádali s nástrahami informatiky Jitka Škyvarová, Jakub Indruch a Jakub Raitr.
Děkujeme všem za reprezentaci školy.
Hana Trutmanová, vyučující IVT